สมัคร KBank e-Girls

  • ประวัติ
  • การศึกษา
  • ผลงาน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • อัพโหลด
  • คำถาม

ข้อมูลประวัติ

กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง

ข้อมูลการศึกษา

ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรืออยู่ระหว่างรอใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 (จบการศึกษาภายใน กันยายน 2562) เท่านั้น

ผลงานหรือกิจกรรมมหาวิทยาลัยที่ภูมิใจ

ระบุ 3 ผลงานหรือกิจกรรมที่โดดเด่น


ข้อมูลสำหรับติดต่อ

กรอกข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลสำหรับติดต่อ และโซเชียลมีเดียของคุณให้ครบถ้วน

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

ข้อมูลโซเชียลมีเดียของคุณ

อัพโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอ

รูปภาพ

รูปถ่ายสำหรับการสมัครประกวดจะต้องเป็นรูปสี ยืนเห็นเต็มตัว เป็นไฟล์ JPG / PNG / GIF (ขนาดไม่เกิน 5 MB)

0%

วิดีโอ

ถ่ายวิดีโอแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “Be Powerful” ผู้หญิงสวย สมาร์ท มากความสามารถ ในความคิดเห็นของคุณต้องเป็นอย่างไร ด้วยสมาร์ทโฟน หรือกล้องถ่ายรูป คลิปจะต้องมีความยาวไม่เกิน 20 วินาที เป็นไฟล์ MP4 / MOV / AVI (ขนาดไม่เกิน 60 MB)

0%

คำถาม

กรุณาตอบคำถามด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน และส่งใบสมัคร