แซนด์ หมายเลข 9

ภคมน ดาระปรารมภ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ภคมน ดาระปรารมภ์
ชื่อเล่น แซนด์
อายุ 22 ปี 7 เดือน
ส่วนสูง 169 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
GPA 3.38
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ ทักษะการแสดง, ทักษะการร้องเพลง