อุ้ย หมายเลข 8

เพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล เพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์
ชื่อเล่น อุ้ย
อายุ 23 ปี 1 เดือน
ส่วนสูง 172 ซม.
น้ำหนัก 58 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ
คณะ Business Administration - Marketing
GPA 3.40
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ เดินแบบ