บีม หมายเลข 7

พุทธิดา อินนุพัฒน์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล พุทธิดา อินนุพัฒน์
ชื่อเล่น บีม
อายุ 24 ปี 5 เดือน
ส่วนสูง 169 ซม.
น้ำหนัก 54 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
GPA 2.80
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ พิธีกร, การแสดงละครเวที, ร้องเพลง, จัดรายการวิทยุ, เต้น