ฟ้า หมายเลข 6

พรสุดา นันทะวงษ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล พรสุดา นันทะวงษ์
ชื่อเล่น ฟ้า
อายุ 24 ปี 7 เดือน
ส่วนสูง 168 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
GPA 3.10
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, เล่นกีต้าร์, วาดรูป, ทำอาหาร, ประดิษฐ์สิ่งของเฮนด์เมด, รำไทย