โบว์ หมายเลข 5

ธัญชนก กังนิกร


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ธัญชนก กังนิกร
ชื่อเล่น โบว์
อายุ 25 ปี 1 เดือน
ส่วนสูง 169 ซม.
น้ำหนัก 52 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
GPA 3.78
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ รำไทย ดนตรีไทย เดินแบบ ร้องเพลง นักแสดง