ขิม หมายเลข 4

ณินทิรา จงสุขไว


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ณินทิรา จงสุขไว
ชื่อเล่น ขิม
อายุ 23 ปี 10 เดือน
ส่วนสูง 167 ซม.
น้ำหนัก 47 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ ศิลปศาสตร์
GPA 3.78
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดีมาก
ภาษาที่ 3 ญี่ปุ่น
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 ดี
ความสามารถพิเศษ พูดให้แรงบันดาลใจ, ร้องเพลง, พิธีกร, Modern Dance, รำไทย