โฟน หมายเลข 3

ชลกาญจน์ พวงน้อย


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ชลกาญจน์ พวงน้อย
ชื่อเล่น โฟน
อายุ 25 ปี 2 เดือน
ส่วนสูง 174 ซม.
น้ำหนัก 56 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
GPA 3.51
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ การแสดง, พิธีกร, เดินแบบ