ซี หมายเลข 2

ชมชนก ดาระปรารมภ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ชมชนก ดาระปรารมภ์
ชื่อเล่น ซี
อายุ 22 ปี 9 เดือน
ส่วนสูง 166 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
GPA 3.57
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง