การ์ตี้ หมายเลข 16

อธิตานันท์ รัชตะภัทราเศรษฐ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล อธิตานันท์ รัชตะภัทราเศรษฐ์
ชื่อเล่น การ์ตี้
อายุ 24 ปี 6 เดือน
ส่วนสูง 167 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาลัยศิลปากร
คณะ วิทยาการจัดการ
GPA 2.80
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 จีน
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 พอใช้
ความสามารถพิเศษ พิธีกร, ว่ายน้ำ