แป้ง หมายเลข 15

สุภัสสรา แววสวัสดิ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล สุภัสสรา แววสวัสดิ์
ชื่อเล่น แป้ง
อายุ 24 ปี 1 เดือน
ส่วนสูง 170 ซม.
น้ำหนัก 53 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ สังคมศาสตร์
GPA 3.18
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ เดินแบบ, Acting, พิธีกร, Bally Dance