แบม หมายเลข 14

สราลี ประสิทธิ์ดำรง


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล สราลี ประสิทธิ์ดำรง
ชื่อเล่น แบม
อายุ 20 ปี 7 เดือน
ส่วนสูง 166 ซม.
น้ำหนัก 49 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ Finance
GPA 2.98
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 Spanish
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 พอใช้
ความสามารถพิเศษ ทำขนม