อี้ หมายเลข 13

วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์
ชื่อเล่น อี้
อายุ 24 ปี 9 เดือน
ส่วนสูง 167 ซม.
น้ำหนัก 50 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ นวัตกรรม
GPA 2.80
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, ดรัมเมเยอร์, พิธีกร