การ์ตูน หมายเลข 12

ยมลพร ยอดนพเกล้า


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ยมลพร ยอดนพเกล้า
ชื่อเล่น การ์ตูน
อายุ 23 ปี 10 เดือน
ส่วนสูง 169 ซม.
น้ำหนัก 52 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ แพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
GPA 3.17
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ Cheerleader