สแปม หมายเลข 11

ภูวิศา ฉวาง


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ภูวิศา ฉวาง
ชื่อเล่น สแปม
อายุ 24 ปี 9 เดือน
ส่วนสูง 175 ซม.
น้ำหนัก 52 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
GPA 3.62
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 -
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 -
ความสามารถพิเศษ เต้น, รำไทย