เจน หมายเลข 10

ภัครดา อิ่มสุขศรี


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล ภัครดา อิ่มสุขศรี
ชื่อเล่น เจน
อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 165 ซม.
น้ำหนัก 49 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ วิทยาลัยสหวิทยาการ
GPA 2.96
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พอใช้
ภาษาที่ 3 เยอรมัน
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 พอใช้
ความสามารถพิเศษ ควงไม้คฑา(ดรัมเมเยอร์), ไวโอลิน, ร้องเพลง