เกรพส์ หมายเลข 1

จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก
ชื่อเล่น เกรพส์
อายุ 23 ปี 9 เดือน
ส่วนสูง 170 ซม.
น้ำหนัก 40 กก.
ประวัติการศึกษา
สถาบัน Stamford university
คณะ MBA
GPA 3.63
ทักษะการใช้ภาษาไทย ดีมาก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดี
ภาษาที่ 3 จีน
ทักษะการใช้ภาษาที่ 3 พอใช้
ความสามารถพิเศษ เต้นบอริวูดแด้น, ขี่ม้า