ที่มาของโครงการ

โครงการ KBank e-Girls เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการคัดเลือกสาวสวย สมาร์ท บุคลิกภาพดี ทันสมัย มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก 8 คน ภายใต้แนวคิด “สวย สมาร์ท มากความสามารถ” เพื่อดำรงตำแหน่ง Brand Ambassador ของธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 2 ปี เป็นโอกาสดีที่ผู้หญิงรุ่นใหม่จะได้มาพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ กับการปฎิบัติภารกิจอันหลากหลายตลอดระยะเวลา 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ถ่ายแบบโฆษณา พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ของกสิกรไทย

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดการประกวดมาแล้ว 9 รุ่น และถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการคัดเลือก KBank e-Girls the 10th Generation 2019 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

บทบาทของ KBank e-Girls

บทบาทหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติตลอดระยะ 2 ปี

Brand Ambassador

ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารทั้งในด้านภาพลักษณ์ ข่าวสารธนาคาร และการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์
และบริการของธนาคารกสิกรไทย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น โปสเตอร์สาขา ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

พิธีกร และผู้ประกาศข่าว

ทำหน้าที่เป็นพิธีกร และพิธีกรดำเนินรายการ ในงานสำคัญของธนาคาร ที่จัดให้สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ของธนาคาร
และทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประจำวันของธนาคารผ่านทางโทรทัศน์ของธนาคาร

กิจกรรมสาธารณกุศล

ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลที่จัดโดยธนาคาร เช่น งานเลี้ยงเด็กด้อยโอกาสประจำทุกๆ ปี
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี ในการมีโอกาสที่จะมอบความสุขตอบแทนให้สังคม

ขั้นตอนการคัดเลือก

รอบที่ 1
25 มิ.ย. 2562

การคัดเลือกรอบแรก
จากรูปถ่ายและคลิปของผู้สมัคร

รอบที่ 2
3 ก.ค. 2562

การคัดเลือกจากการแนะนำตนเองของผู้สมัครต่อหน้าคณะกรรมการ และทดสอบ 4Q - Test ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน (คัดเลือก 32 คน)

รอบที่ 3
24-26 ก.ค. 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือก 32 คน
ร่วมกิจกรรมและเก็บตัว
ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารกสิกรไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 3 วัน 2 คืน (คัดเลือก 16 คน)

รอบชิงชนะเลิศ 20 ส.ค. 2562

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
ณ ลาน EDEN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประกาศผลคัดเลือกทุกรอบทาง    KBank e-Girls

ผลตอบแทน

ผลตอบแทน

รับเงินรางวัลรวมกว่า 2,000,000 บาท

  • วันประกาศผล รับเงิน 250,000 บาท
  • ปฏิบัติงานครบกำหนด 2 เดือน รับเงิน 250,000 บาท
  • เมื่อปฏิบัติงานครบสัญญาทั้ง 8 คน ภายในระยะเวลา 2 ปี รับเงิน 300,000 บาท
  • รับค่าตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี ทุกเดือน เดือนละ 50,000 บาท

ตำแหน่ง Brand Ambassador

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกสิกรไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปี


คอร์สอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพในการทำงานทุกด้านกับกูรูตัวจริงในด้านต่างๆ


ทุนประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

คุ้มครองสูงสุดด้วยวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท


เครื่องแต่งกายและเครื่องสำอาง

มีเครื่องแต่งกายสวย สมาร์ท เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ พร้อมเครื่องสำอางในการทำงาน

คณะกรรมการรอบชนะเลิศ

คุณขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานโครงการ KBank e-Girls

น.ต.พญ.นลินี ไพบูลย์

ประธานกรรมการตัดสิน KBank e-Girls