วิธีสมัคร

สมัครโดยการส่งภาพและคลิปแสดงความคิดเห็น ความยาวไม่เกิน 20 วินาที ภายใต้หัวข้อ

“พลังของ
ผู้หญิงรุ่นใหม่”

ผู้หญิงเก่งในความคิดของคุณต้องเป็นอย่างไร
แสดงความคิดเห็นของคุณ
(ไม่ต้องแนะนำตัวหรือบอกประวัติภายในคลิป)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. อ่านข้อมูลการประกวดให้ครบถ้วน
  2. กดปุ่ม “สมัคร” เพื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัคร
  3. กรอกข้อมูลประวัติ การศึกษา ผลงาน อัพโหลดรูปภาพและคลิปวิดีโอ และข้อมูลติดต่อของผู้สมัครให้เรียบร้อย กรณีที่ยังสมัครไม่สำเร็จ ผู้สมัครสามารถแก้ไขใบสมัครในภายหลังได้ โดยใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ในการบันทึกข้อมูล
  4. ส่งใบสมัคร และเตรียมตัวรอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. รูปถ่ายสี ยืนเห็นเต็มตัว เป็นไฟล์ JPG / PNG / GIF (ขนาดไม่เกิน 5 MB)
  1. คลิปแสดงความคิดเห็น ความยาวไม่เกิน 20 วินาที จะถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนหรือกล้องก็ได้ โดยคลิปจะต้องเป็นไฟล์ MP4 / MOV / AVI (ขนาดไม่เกิน 60 MB)