คำถามที่พบบ่อย

บทบาทหน้าที่ของ KBank e-Girls คืออะไร?

ทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador ของธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 • นักประชาสัมพันธ์หรือนักสื่อสารของธนาคาร เป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพลักษณ์ของธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาด หรือในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พิธีกรดำเนินรายการ (Moderator)
 • ผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์ของธนาคารกสิกรไทย
 • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในสื่อโฆษณาของธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง?

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 19-25 ปี ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรืออยู่ระหว่างรอผลสอบภาคสุดท้ายปีการศึกษา 2561

ดูคุณสมบัติ

ต้องมีพื้นฐานด้านภาษามากแค่ไหน?

มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาอยู่ในระดับที่ดี พูดชัดเจน มีทักษะในการใช้น้ำเสียง อ่านอักขระคำควบกล้ำถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะการอ่านและเขียนในระดับที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ถ้าเป็นคนพูดไม่เก่งจะเป็นได้ไหม?

เป็นได้ เพราะเราเชื่อว่าการพูดเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาด้วยการฝึกฝนได้

เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น KBank e-Girls ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เป็น Brand Ambassador ของธนาคารนั้น จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ผ่านการไปอบรม ทั้งฝึกการพูด พรีเซนต์ เป็นพิธีกร ผู้ประกาศข่าว เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปด้วย

ถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารนี้มาก่อนสมัครได้ไหม?

สมัครได้ รุ่นพี่ KBank e-Girls หลายคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ทางธนาคารจะส่งไปอบรมเข้ารับการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และข่าวสารต่างๆ ของธนาคาร

การเป็น KBank e-Girls มีแฟนได้ไหม?

มีแฟนได้ แต่ห้ามหมั้น ห้ามแต่งงาน ห้ามตั้งครรภ์ และห้ามมีบุตร

หากผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง?

 • ฝึกฝนเรื่องการพูด ควบคุมน้ำเสียงให้ดัง มีพลัง การออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนสำหรับภาษาไทย และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
 • ฝึกฝนเรื่องบุคลิกภาพ ทั้งการเดิน การยืน การโพสต์ท่า การยิ้ม และการพูดในที่สาธารณะ
 • ติดตามข่าวสาร เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และทันข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน

ถ้ายังไม่จบการศึกษาแต่สามารถดรอปเรียนได้ สมัครได้ไหม?

ไม่ได้ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท หรืออยู่ระหว่างรอผลสอบภาคสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 เพราะเป็นข้อบังคับของสัญญาจ้างที่เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือโทแล้วเท่านั้น

ถ้าอายุไม่ถึงเกณฑ์แต่จบการศึกษาก่อน สมัครได้ไหม?

ไม่ได้ ผู้สมัคร KBank e-Girls ต้องมีอายุระหว่าง 19-25 ปี โดยอยู่ในช่วงปีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2537-2543 เท่านั้น

ประสบการณ์และผลตอบแทนที่จะได้รับหลังจากได้เป็น KBank e-Girls มีอะไรบ้าง?

 • ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงกับฝ่ายงานที่หลากหลายในธนาคารตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยการทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์หลักของธนาคาร เป็นพิธีกรลำดับงาน พิธีกรดำเนินรายการ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายหนังโฆษณา ได้รับการอบรมจากสถาบันเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ อาทิ หลักสูตรอบรมการ พูด อ่าน และการนำเสนอ หลักสูตรผู้ประกาศข่าว หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร
 • ได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากบริษัทประกัน เป็นวงเงินประกัน 1,000,000 บาท
 • ผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี เป็นจำนวนเงินกว่าคนละ 2,000,000 บาท โดยจะได้รับเงินเดือน เดือนละ 50,000 บาท และมีเงินตอบแทนการทำงานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตารางและประเภทของงาน